Thursday, April 23, 2009

MISI

"WARGA SKCH BERILTIZAM, BERUSAHA DAN BERDAYA SAING DEMI MENJANA INSAN YANG CEMERLANG DAN SEIMBANG DALAM JASMANI, EMOSI, ROHANI DAN INTELEK"

VISI

"BERILMU, BERKETRAMPILAN DAN BERETIKA KE ARAH KECEMERLANGAN INSAN MADANI"

PROGRAM PSS

JAWATANKUASA PSS 2009

PROGRAM PSS